top of page

Mental Health Inequalities Advisory Group

Updated: Aug 3, 2023

The Health and Social Care Committee is looking at mental health inequalities in Wales.The inquiry is looking at which groups of people are more likely to experience mental health inequalities and the barriers they face. It will also look at whether the Welsh Government’s policies do enough to recognise and address current needs.

An online advisory group will be set up to assist the Committee so that lived experience is at the heart of the inquiry. The 10-15-strong group will include people with lived experience of mental health inequalities which will draw from the diverse communities of Wales.


The group will be asked to consider evidence heard by the Committee at certain times during the inquiry and provide feedback.


You can register your interest to take part in the advisory group here:


Registration opened on 27 June 2022 and will close on 13 July 2022.


Here is the FAQs list, which opens as a separate file:

Senedd Health and Social Care Screening survey FAQs
.pdf
Download PDF • 136KB

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn edrych ar anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru.Mae ei ymchwiliad yn edrych ar ba grwpiau o bobl sydd fwyaf tebygol o brofi anghydraddoldebau iechyd meddwl a'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu.


Bydd hefyd yn ystyried a yw polisïau Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i gydnabod yr anghenion cyfredol a mynd i’r afael â’r anghenion hynny. Bydd grŵp cynghori ar-lein yn cael ei sefydlu i gynorthwyo'r Pwyllgor fel bod profiad byw wrth wraidd yr ymchwiliad.

Bydd y grŵp o 10-15 yn cynnwys pobl sydd â phrofiad byw o anghydraddoldebau iechyd meddwl ac yn dod o amrywiaeth o gymunedau Cymru. Gofynnir iddynt ystyried tystiolaeth a glywir gan y Pwyllgor ar adegau penodol yn ystod yr ymchwiliad a rhoi adborth.


Gallwch gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yn y grŵp cynghori yma:

Bydd cofrestru yn agor ar 27 Mehefin 2022 ac yn cau ar 13 Gorffennaf 2022.Senedd Cwestiynau Cyffredin
.pdf
Download PDF • 140KB

31 views0 comments
bottom of page